Tablón de edictos

Cercar per texte:
Tipo:

TítuloFecha Inicio *Fecha Fin *Días
Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball pel procediment de concurs de mèrits per fer front a les necessitats temporals de personal en la categoria d’Informador Turístic 25-03-202108-04-20210
Convocatòria per a la constitució de la borsa de treball de tècnics de Marquèting i Comunicació i posterior contractació amb caràcter de laboral fix d'un lloc de feina d'entre les persones integrants de la borsa 25-03-202108-04-20210
Convocatòria per a la constitució de la borsa de treball d'Assessors Jurídics i posterior contractació amb caràcter de laborl fix d'un lloc de feina d'entre les persones integrants de la borsa 25-03-202108-04-20210
Convocatòria per a la contractació de la plaça de direcció/gerència de la FFTM 24-07-202031-07-20200
Convocatòria per a l'actualització de mèrits de la borsa de treball d'Auxiliars d'Informador Turístic 10-12-201916-01-20200
Convocatòria per a la Constitució de Borsa de Treball per a la contractació d'un tècnic en Qualitat Turística per a la implementació de SICTED amb caràcter de laboral temporal i posterior contractació d'un tècnic 27-05-201911-06-20190
Bases de la Convocatòria per a la Constitució de Borsa Treball Extraordinària d'Auxiliar d'Informador turísitic amb caràcter de Laboral Temporal 06-05-201921-05-20190
Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball pel procediment de concurs de mèrits per fer front a les necessitats temporals de personal en la categoria d'auxiliar d'informador turístic 22-02-201908-03-20190
Convocatòria per a la contractació de la plaça de director/gerent de la Fundació Foment del Turisme de Menorca 22-03-201806-04-20180
Convocatòria per a l'actualització de mèrits de la borsa de treball d'Auxiliar d'Informador Turístic 15-01-201822-01-20180
12


*Las fechas que aparecen en la web podrían no coincidir con las fechas para presentar documentación, solicitudes, etc. es muy importante leerse bien la documentación oficial para poder realizar todas las gestiones pertinentes en el plazo estipulado.