Talaiots de Cornia Nou

Cornia Nou és un poblat talaiòtic (1000-750 aC) que conserva en bones condicions dos talaiots de diferent tipologia. El més espectacular i més antic té planta circular, d'uns 26 metres de diàmetre, i destaca per la seva monumentalitat. Té un edifici en la seva façana al qual s'entra des del nivell del terra, i a l’interior un corredor ascendeix fins al nivell d'una escalinata que arriba a la plataforma superior del talaiot. L'altre talaiot és notablement menor i presenta la particularitat de tenir un corredor cobert amb lloses que el travessa diametralment i està articulat amb una muralla. Quan va ser excavat, el 2007, es van localitzar restes d'un conjunt de ceràmica d'època posttalaiòtica que data del segle III aC. A més, prop del jaciment es troba una important necròpolis islàmica de fosses excavades en la roca, fet que dóna suport a la hipòtesi segons la qual les poblacions rurals d'època musulmana es fundaven sobre poblats talaiòtics.
Més informació:

Ubicació: camí Vell de Sant Climent (entrada pel carrer Cumiola, POIMA)
Població: Maó
Titularitat: Privada
Gestió:
Telèfon:
Web:
Aparcament: no habilitat
Horaris:

 
Imatges relacionades