So na Caçana

Assentament d'època talaiòtica (1000-700 aC) que perdura fins a la romanització, on es localitzen fins a deu estructures monumentals. Inicialment s'havia identificat com a poblat, però amb els treballs d'excavació arqueològica van sorgir fins a tres recintes de taula, amb la qual cosa es considera més com un santuari o centre cerimonial que havia de correspondre a més d'una comunitat.


Dins del conjunt destaquen el monument central, el portal d’accés del qual va ser clausurat el segle I aC, i el recinte de taula situat al seu costat oest. Es tracta d'una taula el capitell de la qual no s'ha conservat i que presenta la particularitat de tenir a la part posterior una pilastra. També són destacables les fornícules que hi ha en el mur perimetral. L'excavació arqueològica efectuada en el seu interior va documentar els elements característics dels rituals d'aquests recintes.
A la zona es va localitzar també una necròpolis, formada per dues coves naturals i tres hipogeus.

Més informació:

Ubicació: carretera de Torralba. Cala'n Porter - Alaior
Població: Alaior
Titularitat: privada
Gestió: privada
Telèfon:
Web:
Aparcament: habilitat
Horaris:

 
Imatges relacionades