Poblat talaiòtic de Trepucó

El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).
El recinte de taula és un dels més monumentals de l’illa, malgrat haver estat objecte d'una intervenció de consolidació que avui dia es considera poc afortunada. Es tracta d'un dels jaciments que va ser excavat cap a l'any 1930, per Margaret Murray, arqueòloga britànica pionera en la investigació científica de la prehistòria de Menorca.
Les cases són perfectament visibles en la part oest del poblat gràcies a les excavacions que es van realitzar fa uns anys. Es tracta de cases polilobulars amb un pati central i diverses habitacions perifèriques. Al poblat es diferencien, per tant, una zona comunitària (entre el talaiot gran i la taula) i una d'espais domèstics.


L'abandó sobtat de les cases situades al costat del talaiot menor va fer possible que en el moment de l'excavació arqueològica sortís a la llum utillatge domèstic admirablement conservat, que està exposat al Museu de Menorca.
El talaiot més gran i la taula estan localitzats al centre d'una fortificació amb planta en forma d'estrella construïda durant el segle XVIII.Més informació:
Ubicació: Camí de Gràcia - Trepucó
Població: Maó
Titularitat: Consell Insular de Menorca y Ayuntamiento de Mahón
Gestió: Fundació Foment del Turisme de Menorca
Telèfon: +34 971 157 800
Web:
Aparcament: habilitat
Horaris:

 
Imatges relacionades