parlant de
Informació sobre Menorca
explorar
Coses a veure i fer
informació
Dades de interés
Buscar
Catalan
 
Español Ingles Alemán Frances Italiano
  Menorca Talayótica - Candidata Patrimonio Mundial
Bienvenidos
Menorca Cultural
Web oficial de turisme de Menorca
 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter

Ruta Talaiòtica

Els primers vestigis de presència humana daten del 2100 aC. Des d’aleshores fins a l'arribada dels romans el 123 aC, la prehistòria insular discorre per diferents fases. Un dels edificis més emblemàtics i exclusius de Menorca són les navetes, construccions funeràries col·lectives, de fins a cent individus inhumats al costat dels seus aixovars, com en la des Tudons (Ciutadella) amb restes que daten, sobretot, del segle IX aC. Entre el 1000 i el 700 aC es van construir els talaiots, torres troncocòniques de pedres en sec. La seva funció principal era el domini visual del territori circumdant, a més de fomentar la cohesió social de la comunitat que vivia al seu voltant. En aquesta època, denominada talaiòtica, es van excavar coves funeràries en penya-segats de cales i barrancs com el de Calescoves (Alaior). Les més antigues tenen la planta circular o ovalada de petites dimensions i es troben en llocs elevats de difícil accés. A partir del 650 aC s'inicia l’època posttalaiòtica. Es construeix l'edifici més original i exclusiu de Menorca: els santuaris de taula. Són recintes de planta de ferradura i façana còncava. S’hi practicaven rituals relacionats amb la fecunditat de la terra i de les persones, s’hi realitzava el sacrifici d'animals domèstics, libacions amb vi i el trencament simbòlic d'àmfores.
La presència del foc com a element ritual i simbòlic es repeteix en aquests monuments. En els poblats es van construir les cases circulars. Tenien aproximadament 75-79 m2. La més monumental coneguda és el Cercle Cartailhac del segle II aC al poblat de Torre d'en Galmés (Alaior). Aquí cuinaven, teixien, elaboraven formatge, molien, etc. Constaven de pati central, habitacions amb portes de tancament, llar i rebost. Es construïen amb grans pedres i amb una coberta de troncs de fusta, terra i pedres petites. L'edifici annex a les cases en un dels seus laterals es coneix com la sala hipòstila, ja que té una coberta de grans lloses de pedres que s'entrecreuen entre si suportades per columnes. La seva funció era la de magatzem.
Els illencs fabricaven les seves ceràmiques a mà amb forns rudimentaris, també fabricaven eines o instruments de bronze, no feien servir la moneda per als seus intercanvis comercials, no van deixar cap mostra gràfica ni pictòrica, i no apreciaven ni l'or ni la plata, ja que els seus objectes més valuosos són de bronze i de ferro. Van tenir importants contactes comercials amb Europa central en l'època més antiga i després amb les ciutats comercials del Mediterrani.


La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.Naveta des Tudons La naveta des Tudons és el monument funerari més conegut de Menorca i es tracta d'un tipus de tomba que només es troba a l’illa. Està construït amb tècnica ciclòpea, és a dir, amb pedres de dimensions mitjanes encaixades en sec, sense l'ajuda de morter. Durant les excavacions arqueològiques efectuades la dècada dels anys seixanta del segle passat, amb la participació de l'arqueòloga menorquina Maria Lluïsa Serra, es van trobar els esquelets desordenats de cent individus de tots dos sexes i de totes les edats, gran part dels quals daten del segle IX aC.
Detall dels forats que amb el pas del temps s'han format a la coberta de la naveta,
construïda amb lloses planes.
Interior de la naveta. S'aprecia que es divideix en dos nivells separats per lloses.
Vista de la cambra superior de la naveta, on s'aprecien els diferents tipus de pedra emprats per a la seva construcció: més petites i regulars per a les parets, i grans lloses planes per a la coberta i el terra del primer pis.
Vista de la porta d'entrada des de l'interior de la cambra inferior. Es poden apreciar les lloses que separen els dos pisos.
Alguns objectes de l'aixovar funerari trobats a la naveta durant l'excavació arqueològica estan exposats al Museu de Menorca, a Maó.
Llegir +
 
Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització.Necròpolis de Calescoves Necròpolis prehistòrica molt emblemàtica i espectacular, tant per l'entorn natural on se situa com per la gran quantitat de tombes que presenta. Es tracta d'un conjunt de cavitats excavades en la roca de les parets dels barrancs i de la costa (unes noranta aproximadament), que les comunitats van utilitzar per enterrar els seus morts. S'han constatat diversos tipus de coves. Aquesta necròpolis es va utilitzar durant gairebé uns mil anys, entre el segle XI aC i fins ben entrat el procés de romanització. Llegir +
 
El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).Poblat talaiòtic de Trepucó El poblat de Trepucó és un dels més grans de l’illa, ja que s'estén en una àrea d'uns 49.240 m2. Actualment només es conserva una petita part de l'assentament: els dos talaiots, que són els edificis més antics (1000-700 aC), i la resta —alguns llenços de la muralla, dues torres quadrades en el mur oest, el recinte de taula i algunes restes d'habitatges— que és de l'època posttalaiòtica (650-123 aC).
El recinte de taula és un dels més monumentals de l’illa, malgrat haver estat objecte d'una intervenció de consolidació que avui dia es considera poc afortunada. Es tracta d'un dels jaciments que va ser excavat cap a l'any 1930, per Margaret Murray, arqueòloga britànica pionera en la investigació científica de la prehistòria de Menorca.
Les cases són perfectament visibles en la part oest del poblat gràcies a les excavacions que es van realitzar fa uns anys. Es tracta de cases polilobulars amb un pati central i diverses habitacions perifèriques. Al poblat es diferencien, per tant, una zona comunitària (entre el talaiot gran i la taula) i una d'espais domèstics.
Llegir +
 
El Museu Municipal de Ciutadella Bastió de sa Font és un museu historicoarqueològic de temàtica general amb una exposició permanent sobre la història de Ciutadella i de l'illa, des de l'època prehistòrica i fins a l'època musulmana i l'arribada d'Alfons III el 1287. Així, a partir dels objectes arqueològics exposats, els visitants poden fer un recorregut per les diferents etapes històriques de l'illa.Museu Municipal de Ciutadella El Museu Municipal de Ciutadella Bastió de sa Font és un museu historicoarqueològic de temàtica general amb una exposició permanent sobre la història de Ciutadella i de l'illa, des de l'època prehistòrica i fins a l'època musulmana i l'arribada d'Alfons III el 1287. Així, a partir dels objectes arqueològics exposats, els visitants poden fer un recorregut per les diferents etapes històriques de l'illa.
El 1935 es va inaugurar el Museu Historicoartístic de Ciutadella en els baixos de la casa consistorial.
A partir del 1995, la seva ubicació es troba a l'edifici del bastió de sa Font, el qual disposa de la màxima categoria de protecció del patrimoni històric en ser declarat BIC. Era un dels cinc bastions per protegir les cinc portes que s'obrien en les muralles. El bastió en el seu origen també tenia funció d'aljub i es proveïa amb l'aigua de la pluja.
Llegir +
 
Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC).Poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés Torre d’en Galmés és el poblat més gran de Menorca amb una extensió de 66.240 m2. La seva situació, a la part alta d'un pujol, el fa extremadament adequat per mantenir el control territorial de bona part de la costa sud de l’illa. Cronològicament va perdurar des del període navetiforme (1700-1400 aC), del qual es conserva un hipogeu prop de la zona de recollida d'aigua, fins a l'època romana tardana, encara que també s'han trobat restes de l'època islàmica (segle XII dC). Llegir +
 
Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat.Poblat talaiòtic de Torretrencada Torretrencada és un poblat talaiòtic (1000-700 aC) que perdura fins a la conquesta romana l’any 123 aC, del qual es conserven diferents monuments: el talaiot, algunes coves artificials funeràries excavades en el subsòl rocós i unes sepultures excavades en la roca, probablement de l'època medieval alta. La taula és una de les més belles de l’illa, amb una columna de reforç a la part posterior, però del mur que l'envoltava, només se’n conserva un tram sota la paret seca moderna. Es tracta d'un recinte de l'època posttalaiòtica (650-123 aC) destinat a la celebració dels rituals de la comunitat. Llegir +
 
Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.Poblat talaiòtic de Talatí de Dalt Talatí de Dalt és un dels poblats prehistòrics més notables de l’illa. Conserva diferents monuments: un talaiot de planta el·líptica i perfil troncocònic, el recinte de taula, un sector d'habitatges o cases i algunes coves.
El recinte de taula de Talatí de Dalt és un dels més monumentals i bells de Menorca i té una configuració especial, ja que una columna i el seu capitell es recolzen sobre el lateral de la T central, probablement perquè van caure accidentalment. Els anys seixanta del segle passat es va efectuar una excavació arqueològica que va documentar els elements característics del ritual que se celebrava en aquests recintes en el període posttalaiòtic (650-123 aC): foguera, restes òssies de xais i cabrits de poca edat, així com àmfores per al vi.
Llegir +
 
Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.Navetes de Rafal Rubí Les navetes de Rafal Rubí són dues tombes del mateix tipus que la naveta des Tudons, però de dimensions més petites i amb la particularitat d'estar molt a prop l’una de l'altra. Són tombes col·lectives amb una llosa perforada d'accés a la cambra interior, que està dividida en dos nivells. De les dues navetes, la més ben conservada és la naveta oriental, de la qual es va restaurar la façana a finals dels anys seixanta del segle passat, quan també va ser objecte d'una excavació arqueològica en la qual es van descobrir els aixovars funeraris: objectes de ceràmica i penjolls de bronze, com una llàgrima bicònica i un fragment de torca. La naveta occidental es va excavar el 1977 i es van localitzar restes dels individus a la cambra superior, que daten de l'any 904 aC.
Els objectes recuperats poden veure's exposats al Museu de Menorca.
Llegir +
 
És un dels pocs poblats talaiòtics que s’han identificat a la costa nord de Menorca, situat en un paisatge natural magnífic. Es conserven el talaiot, de tipus escalonat, el recinte de la taula i les restes de diferents habitatges. En comparació amb d’altres, el recinte de taula té unes dimensions petites. La taula roman intacta algunes pilastres, dempeus i part de la façana, en bones condicions. Va ser excavat cap a l'any 1930 per Margaret Murray, arqueòloga britànica pionera de la investigació científica de la prehistòria a Menorca, que va documentar els elements característics del ritual que se celebrava en aquests recintes en el període posttalaiòtic (650-123 aC): foguera, restes òssies de xais i cabrits de poca edat, i àmfores per al vi.Poblat talaiòtic de sa Torreta de Tramuntana És un dels pocs poblats talaiòtics que s’han identificat a la costa nord de Menorca, situat en un paisatge natural magnífic. Es conserven el talaiot, de tipus escalonat, el recinte de la taula i les restes de diferents habitatges. En comparació amb d’altres, el recinte de taula té unes dimensions petites. La taula roman intacta; algunes pilastres, dempeus i part de la façana, en bones condicions. Va ser excavat cap a l'any 1930 per Margaret Murray, arqueòloga britànica pionera de la investigació científica de la prehistòria a Menorca, que va documentar els elements característics del ritual que se celebrava en aquests recintes en el període posttalaiòtic (650-123 aC): foguera, restes òssies de xais i cabrits de poca edat, i àmfores per al vi. Llegir +
 


 
Enllaços relacionats
Recomanacions
Events Culturals
Matthew McDaid en concertCurs UIMIR: El turisme arqueològic, un nínxol de turisme especialitzat a la MediterràniaConcert: "Trio Barroc"De Verden CuandoLove Party 2013
Concert Líric- Alaior 2013Concert de TxarangoS'Albufera des Grau. Visita guiadaVisites a Llatzeret 2018"Menorca en el plato"Jornada de Portes Obertes al Fort de MarlboroughConcert: El Bel Canto de Mariola Cantarero i Simón Orfila"Nits Màgiques" a Es CastellLUZ CASAL en concertMuchachito y sus compadresRecital de Joana Pons i Ses GuiterresDia Internacional MuseusMostra de cuina menorquinaConcert de la Banda de Música des Migjorn GranRUTA BUGGI"Quatre Passeigs per Maó"Nit de Sant Antoni"Ilusión"Objectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaConcert de gospel amb: Moments a CorDia Internacional del TurismeExposició:"L'Art comença amb els teus ulls"Cafe ConcertLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauCantam nadales amb Cap PelaMenorkidsConcert: "Veus líriques de Menorca"Celebració X Aniversari Art en MovimentConcert de NadalVilallonga-PalatchiVeus per Sant Joan del VergersConcert: Joana Pons amb ses guitarresThe Mimmisikous BandRecital Líric a benefici de la Fundació Vicente FerrerThe GagfatherJornades Gastronòmiques “Menú Km 0?XXV Escola de Salut Pública de MenorcaCabosanroque- Cabo i RoqueExposició: "Joan Miró: La luz de la noche"The Royal Russell School Chamber Choir en concertIX Fira del Llibre en CatalàLa mar en caiacConcert de NadalFestes de Cala en Porter"Domini Públic"- Roger Benat/FFFConcert de Joana Pons i ses guiterresConquesta de MenorcaConcert de Lluna Plena a Torre d'en GalmésEnsemble MéridienAmantesDia Internacional del Turisme"Quatre Passeigs per Maó"Mercat de nit - FerreriesProgramació Nadal a FerreriesLes dunesPascuala Ilabaca y Fauna en concertMèdit 6- Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaQuè ens està passant?Programació Nadal a AlaiorMonòlog: Sara EscuderoConcert de Marina RossellBroadway Festival Alaior 2013"Orfeó-Chef" & "Sueño de una noche de verano"Concert: El pou de na Patarrà“Història d’un Soldat” d’Igor StravinskyMusica Reservata de Barcelona i Juan de la RubiaCurs UIMIR: Disseny i elaboració de Webquest: una proposta per integrar les TIC a l'aula"Aladín, Un musical genial" Deep Purple TributeConcert líricWhite night Party infantil i familiarMercat de Nit d'AlaiorProgramació de Nadal a Alaior 2013/2014Sofia Ribeiro Group3, 2, 1 IMPRO con IMPRO XOU en AKELARRE JAZZ DANCEFira d'Artesenia FerreriesConcert: Rita BarberConcert: Arrels de MenorcaPresentació històrica Ruta Cultural David Guapo al Teatre Principal de MaóLa mar en caiac (Addaia). Parc natural de s'Albufera des GrauConcert: Pink Floyd- Live ExperienceDansa: "Para raptar abarzos"Pels PèlsVandalisProgramació Nadal a Es CastellDia Mundial de la DansaII Fòrum Menorca- Toni NadalLa plaza del Diamante con LolitaProgramació Nadal a MaóXVIII Fira Cavalls de Raça MenorquinaMercat de Nit a FerreriesGospel GrooveConferència a càrrec de Ramon GenerConcert: Nicola Benedetti, violíEspectacle: "Sa Xaranga des Xubec"Exposició "Almon s'està com aquí. Menorca i el turisme 1911-2017"Trending Tronching, amb Leo Harlem i Sergio OlallaUn món de sonsConcert: Margalida MollConcert: "Trio Barroc"3er Trobada de Circ SocialTrio ArrelsFlamenc amb Dani Morón, Alejandro de Jerez, Jeranys Pérez i Víctor MéndezMaó Mediaval"Música Oberta": Concert de la soprano Belén Roig i el pianista Husan ParkTaller documental: DOC- MÈDITConcert: Anthony WellingtonConcert líric TUTTO VERDIEspectacle de Dansa únic - "PROYECTO XIII"Representació històrica Ruta Cultural"Vuelta y Vuelta" torna al PrincipalMÈDIT, Festival de Cinema Mediterrani de MenorcaSergio Dalma torna al PrincipalVíctor Ullate BalletSortida amb caiac per la zona marina del parcVisites guiades a l'illa de Llatzaret 2013Concert d'estàndads amb GlacéFidewá + Dj Flowers ConcertConcert: Lluis SintesEl pou de na PatarràLA MOLA PLATO - Certamen de Curtmetratges - Menorca 2015Celebració del Dia d'Andalusia 2015Programació de Nadal a Es Mercadal i FornellsDon Juan TenorioJosé Domingo en concertCurs: "EL clima del segle XXI"Concert: "De Camí a Betlem"S'Albufera des Grau. Visita guiadaConcert d'Any Nou"El dia Més Curt"- La festa del curtmetratge"De Llevant a Ponent" - CiutadellaLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauSouvenir Orquestra- Pepino PascualOrquestra de cambra Illa de Menorca (OCIM)Visistes a Llatzeret 2015Orquestra de cambra "Illa de Menorca"Espectacle: "Novecento, el so italià al cinema"S'Albufera des Grau. Visita guiadaOlivia y EugenioLa Bella HelenaRosario Flores en concertCarmen MorenteItinerari Monumental per CiutadellaMaó+ FlorsAlbert Pla & Diego Cortés Concert: "Un Nadal amb Música"Taller: Ocells de tardorOlga Román- Concert als Jardines de Sant Patrici"Nits de música al carrer" 2015Concert de Rita BarberPrograma de Nadal a Maó 2013/2014Elkano Browning CreamQuartet Gerhard"Doce hombres sin piedad"Receptes per dies de festa, amb producte localJornades Gastronòmiques del "Peix de Menorca"Taller: Les plantes medicinals. Per una bona salut física i emocionalEl TrencanousDon Juan TenorioTapas x MenorcaSmooth SoulVisites comentades al Centre Artesanal de MenorcaLlatzeret a les teves mans. Aniversari del Llatzeret. No t'ho perdis!Stabat Mater i Quintet de CordaCosmètica natural artesanaExposició: "Menorca Contemporània"II Jornades Gastronòmiques de l'Anyell de llet de MenorcaI Jornades Gastronòmiques de carn de be de MenorcaHerodes, ReiConcert: Dulce Pontes"Els dimecres es dia de Brou"S'Albufera des Grau. Visita GuiadaS'Albufera des Grau. Visita guiadaJam Session con Viat Jam - AKELARRE JAZZ DANCETaller documental: DOC- MÈDITThe Billy Young Band- AC&DC TributeTomeu Penya en concertAudició de guitarra espanyolaOpera: La TraviataABBEY ROAD - THE BEATLES SHOWRuta Francesc d'Albarnca 2014Programació de Nadal a Sant Lluis 2013/2014Objectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaConcert: Maria Camps i Pere ArguimbauAbonament 6€Els EnamoratsLa IAIA en concertDia Internacional del TurismeTaxiEl Estanque DoradoVISITA GUIADAVisita guiada pel patrimoni històric d'AlaiorGigi McFarlane en concertJornades Gastronòmiques als restaurants des Mercadal i FornellsFusió de Música i Pintura IIConcert de "Moments a Cor"David Russell en conciertTremendamenteTaller Cinematogràfic - RESOLEM - la MolaSherlock Holmes y el cuadro mágico"Interestelando, el polvo del camino para nunca morir" Espectacle1è Concurs de POP-ROCk - Fetival Menorca 2014Programació de Nadal a Ferreries 2013/2014La núvia d’AlgendarTapes x MenorcaS'Albufera des Grau. Visita GuiadaAlaireU2 ExperienceVisites guiades per FornellsCafé Soul QuartetCurs UIMIR: " La conservació de la biodiversistat"II Ruta Mô de "tapas"Sara Pi en concertRecital poètic en homenatge a Àngel Ruiz i PabloPedra Viva 2015- Festival d'estiu a LithicaVisita Fort MarlboroughEl superbarber de SevillaMiguel Poveda, cantautor"Nits al Port de Mo"Patricia Kraus al Teatre Principal de MaóRuta dels artesans i industrials d'AlaiorProgramació Nadal a Es MigjornTeatre: Tres días de diciembreSilvia Pérez Cruz i Raül Fernandez MiróNits de Música al CarrerNON STOP Gospel"Diada del poble de Menorca""Els dimecres es dia de Brou"BinisoundCruz y Raya+ Espectacle flamencBodas de SangreMàgia: IlusiónS'Albufera des Grau. Visita GuiadaAgustín "El Casta""Quatre Passeigs per Maó"Festes de Cala en PorterConcert de Ramon CollLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauExposició de Pintura: A. López Navarro"Viaje a la Luna"- Circo Gran FeleConcert de la Banda de Música des MigjornFira Gastronòmica "GastroMô"Exposició sobre els ciutadans europeus"Vino y Besos a crédito"Carlos Latre ShowShanti & Joan Mesquida Big Band: Night and dayAudició de guitarra espanyolaPNA 2012 + C'M = Artesania ContemporàniaMoMo- Tribut a QueenCris Juanico en ConcertConcert d'OrgueFira "Vi de la Terra"II Fòrum Menorca- Fernando SavaterEspectacle Eqüestre Somni de Menorca TalaiòticaConcert de SarsuelaHeidi13è Mercat de Nit ArtesàJornades Gastronòmiques a Es MercadalVII "TROBADA BALEAR DE VEHICULOS ANTIGUOS"La Vie, L'amour, un vespre amb Edith PiafLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauFira de la cervesa artesana de Menorca Fira del Camp de MenorcaFosquets d'estiu a la Pedrera dels TarongersConcert de Cap d'AnyLa mar en caiac. Parc natural de s'Albufera des GrauConcert de Jaume Tugores TrioExposició: "Eines i feines de Camp"HécubaXI Ruta de Tapes a Es Castell"Quatre Passeigs per Maó"M-SONA FestivalJornades Gastronòmiques "de Peix"Concert conjunt Coral Espígol i Cor de l'Orfeó MaonèsMIRA EL CEL I ESCOLTA... L'ALÈ D'UN POBLEJoan Mesquida Jazz QuartetVisites guiades per Ciutadella"Opera Armónica al estilo Italiano"Concert latin-jazz i soulLove of Lesbian en concertConcert d'EstiuRUTA TURÍSTICA ALAIORVisites guiades per MaóMotorbreath- Tributo a MetálicaCurs: Aprèn a guiar Rutes esnórquelSortida amb caiac per la zona marina del parcAndrea Motis & Joan Chamorro GroupDolça Sodoma mevaProgramació de Nadal a Es Castell 2013/2014The Billy Young Band- AC/DC Tribute"De Llevant a Ponent" - MaóBerto Romero en Sigue con nosotrosXXVI Escola de Salut Pública de MenorcaCarlos Mena i Susana García de SalazarNostàlgic Cafè Teatre Saló Tapes x MenorcaLibro de la Selva, el musicalFira BritànicaConcert de Jazz ContemporaniParty Love a Sant ClimentROSANA- Gira 8 LunasConcert: RUT66"Menorca en el Plato""Els divendres menú de quaresme!"Gran MigjornaleVisita guiada a s’Albufera des GrauS'Albufera des Grau. Visita guiadaCarmenConcert POPDurny Sweet en concertCuina en directe: "Peix de Menorca"El TrocaderoDia Mundial de la TapaMostra de cuina menorquinaExposició de pintura "Els Mars de Balears" Santi Millán Live!Concert: Josu OkiñenaOrquestra de cambra "Illa de Menorca"Marili Machado: una voz, un mar de vidas "L'alegria que passa" & "Lord of the flies"Fira d'Abril a Es CastellCarmen Morente, bailaoraConcert: Pau Cardona, violoncel i Ulyana Popovych, pianoRecital d’òpera i sarsuelaVisita guiada por S'Albufera des GrauPablo Alborán en conertConcert: Quintet FrontelaConferència Carles Capdevila: "Educació i Comunicació"S'Albufera des Grau. Visita guiadaCurs UIMIR: Empresa turítica i contractació: una visió pràcticaYacine & The Oriental Groove en concert"Dimarts as Migjorn"S'Albufera des Grau. Visita guiada"Els dimecres es dia de Brou"Cor de l'Orfeó MaonèsMostra de Cuina MenorquinaMasclesRecital de la cantautora Olga RománMercat de nit artesà- AlaiorDia de les Illes Balears 2015Visites guiades per Es MercadalKiko VenenoFòrum ONLINERS- MenorcaFira del Llibre en catalàDivinas presenta ParadísDavid Bisbal en concertVesprades d'Art des MercadalProgramació de Nadal a Es Migjorn Gran 2013Foro Menorca Illa del ReiDimarts as MigjornViejóvenesNits al PortCenicientaObjectiu Menorca: Workshop de Fotografia de NaturaS'Albufera des Grau. Visita guiada" SA CARTA "Concert de PrimaveraDia Mundial de la TapaSiniestro TotalEdgar Alemany i Adrià Plana, improvització poètic-jazzísticaII Fira dels Stocks a ES CASTELLNits de Música al carrerMarinaConcert: "Un Nadal clàssic"Concert: Dues PedresUIMIR: "Emprenedoria innovadora, microempresa i ocupabilitat en xarxa"Moon RiverReceptes per dies de festa, amb producte local (2a edició)Convert: Kiev PortellFòrum de Turisme i GastronomiaVaca' Street ArtRepresentació històrica Ruta Cultural - Menorca BritánicaII Fòrum Menorca- Mario AlonsoTapes x MenorcaRed Arrows
Més...
Menorca Cultural
 
 
EL TEMPS A MENORCA
VÍDEOS DE MENORCA
EL TEMPS A MENORCA
SEGUEIX-NOS A